Search
Search ×
Menu
  1. หน้าหลัก
  2. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
  3. ความภาคภูมิใจ
  4. หลักสูตร
  5. ข่าวสาร
  6. ติดต่อเรา
Monday, March 19, 2018

ปฎิทิน

กิจกรรมและตารางนัดหมาย

นายกรัฐมนตรี จับสลากและมอบของขวัญให้กับบุตรหลานของบุคลากรธรรมเนียบรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
SuperUser Account

นายกรัฐมนตรี จับสลากและมอบของขวัญให้กับบุตรหลานของบุคลากรธรรมเนียบรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ


นายกรัฐมนตรี จับสลากและมอบของขวัญให้กับบุตรหลานของบุคลากรธรรมเนียบรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดโอกาสให้คณะทำงาน ข้าราชการ และบุคลากร ในทำเนียบรัฐบาลนำบุตรหลานเข้าเยี่ยมและรับพร เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องปฏิบัติงานในวันพรุ่งนี้ นอกจากนี้ยังได้จับสลากและมอบของขวัญ เช่น จักรยาน ตุ๊กตา และชุดของขวัญต่างๆ ให้กับบุตรหลาน ของข้าราชการด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เด็กต่างๆ ดีใจที่ได้รับของขวัญ ...
ผู้สื่อข่าว : อภิสิทธิ์จันทร์เต็ม / สวท.
ผู้เรียบเรียง : อาทิตยาเจียรวัฒนวงศ์
หน่วยงาน : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
Print
14 Rate this article:
No rating

Name:
Email:
Subject:
Message:
x


Copyright 2018 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top