Search
Search ×
Menu
  1. หน้าหลัก
  2. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
  3. ความภาคภูมิใจ
  4. หลักสูตร
  5. ข่าวสาร
  6. ติดต่อเรา
Friday, April 27, 2018

ปฎิทิน

กิจกรรมและตารางนัดหมาย

SuperUser Account

นายกรัฐมนตรี เปิดเผย มีหลายประเทศในยุโรป สนใจที่จะสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย


นายกรัฐมนตรี เปิดเผย มีหลายประเทศในยุโรป สนใจที่จะสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่า ขณะนี้มีหลายประเทศในยุโรป สนใจที่จะร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ซึ่งจากการพบปะกับนายแองเจลิโอ อัลฟาโน รัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลี ซึ่งการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ หลังจากสหภาพยุโรปมีมติกลับมาติดต่อทางการเมืองกับไทยทุกระดับ นายแองเจลิโอ ได้กล่าวชื่นชมว่า ...
ผู้สื่อข่าว : เพชรทัยเกิดโชติ
ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์แก้วกา
หน่วยงาน : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Print
54 Rate this article:
No rating

Name:
Email:
Subject:
Message:
x


Copyright 2018 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top