Search
Search ×
Menu
  1. หน้าหลัก
  2. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
  3. ความภาคภูมิใจ
  4. หลักสูตร
  5. ข่าวสาร
  6. ติดต่อเรา
Monday, March 19, 2018

ปฎิทิน

กิจกรรมและตารางนัดหมาย

อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผย มีคนไทยเสียชีวิต จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเมืองซานตา บาร์บารา รัฐแคลิฟอร์เนีย 1 ราย
SuperUser Account

อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผย มีคนไทยเสียชีวิต จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเมืองซานตา บาร์บารา รัฐแคลิฟอร์เนีย 1 ราย


อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผย มีคนไทยเสียชีวิต จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเมืองซานตา บาร์บารา รัฐแคลิฟอร์เนีย 1 ราย น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงกระแสข่าว กรณีที่มีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเมืองซานตา บาร์บารา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส แล้ว พบว่า ...
ผู้สื่อข่าว : ธนนชัยกุลสิงห์
ผู้เรียบเรียง : อาทิตยาเจียรวัฒนวงศ์
หน่วยงาน : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
Print
13 Rate this article:
No rating

Name:
Email:
Subject:
Message:
x


Copyright 2018 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top